Inwoners van de gemeente Tholen mogen door middel van een enquête hun mening geven over de reconstructie van de Grindweg die voor eind dit jaar op de planning staat. 

"Aanleiding van de herinrichting van de Grindweg is de wens om de oversteek voor voetgangers en fietsers van en naar de wijk Vestetuin te verbeteren"​, aldus de gemeente Tholen.

"Daarnaast wordt ook de toegankelijkheid van de Prins Bernardstraat voor voetgangers en fietsers verbeterd. Door de reconstructie zullen de bushaltes aan de Grindweg aan de huidige toegankelijkheidseisen moeten gaan voldoen."

Hiervoor is onvoldoende ruimte op de huidige locatie. "Daarom is gekozen de bushaltes richting het parkeerterrein Terreplein te verplaatsen. Tenslotte voorziet het plan ook in het verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Grindweg / Julianastraat."

Reactie

Voordat de schop in de grond gaat, wil de gemeente graag de reactie ontvangen van bewoners en gebruikers op het concept inrichtingsplan van de Grindweg. Hiervoor is een enquête opgesteld, welke wordt uitgevoerd door NXXS ingenieurs en adviseurs.

De ontwerptekening van het gebied en bijbehorende reactieformulier kunnen tot 1 september worden ingezien en ingevuld op de website.