Wethouder Yvonne Kammeijer komt in september met een ontwerp naar de gemeenteraad voor de gewenste veilige oversteek Wagenpleintje – Zeeland.

Dat blijkt uit een brief die de wethouder naar de gemeenteraad heeft gestuurd om hen op de hoogte te houden van de voortgang.

Meino Dam (Lijst Linssen) is niet blij met het nieuws van de wethouder en overweegt een motie in te dienen. Hij noemt het onbegrijpelijk dat de vaak oudere bewoners nu al drie jaar in de steek worden gelaten om veilig de steeds drukkere Van Konijnenburgweg over te steken. "Ook nog over drie rijstroken." 

Dam is daarom voor de vierde keer in de pen geklommen en richt zich wederom tot het college. "In de brief stelt de wethouder dat het college eerst nader in beeld wil hebben welke de mogelijke effecten dit kan hebben op de aanwezige verkeersbewegingen en koppelt het dossier Auvergnestraat, Boutershemstraat en Glymesstraat."

Maatregelen

Eind 2016 liet het college nog weten de gevaarlijke verkeerssituatie op de Konijnenburgweg snel onder handen te willen nemen. Zo zou er in het voorjaar van 2017 een middenberm worden aangelegd om de oversteek voor voetgangers te verkleinen en er zouden maatregelen worden genomen om de weg naar De Zeeland te versmallen, zodat verkeer minder snel tegen de rijrichting zal rijden.

Aanleiding voor de aanpassingen was een aanrijding met een voetganger ter hoogte van het Wagenpleintje begin oktober. Volgens Meino Dam namen de bewoners wederom contact op met hem, toen ze in juni nog geen activiteiten zagen. "Er is in het geheel niet gecommuniceerd met de bewoners. Ook na telefoontjes en mailing niet." 

In zijn brief aan het college vraagt Meino Dam daarom nog eens of het college op de hoogte is van de gehele situatie, en zo ja, waarom het college dan besluit om de aanpassingen van de gevaarlijke oversteek opnieuw uit te stellen door eerst weer overleg te voeren.