De extra verkeersborden op de Burgemeester van Loonstraat en de Kade hebben het gewenste resultaat. Dat zegt de werkgroep N257.

Gemeentewoordvoerster Irene Franken laat weten dat deze borden zijn geplaatst op nadrukkelijk verzoek van de werkgroep N257. De werkgroep bestaat uit bewoners die zich er hard voor maken om de weggebruikers op de N257 wat rustiger te laten rijden.

"Zij ervoeren dat weggebruikers te snel rijden en in overleg hebben we daarom de twee borden geplaatst." De borden zijn voor vijf weken door de gemeente ingehuurd. "Doel is om weggebruikers er extra op te attenderen dat het nu een 30 kilometer zone is."

Teksten

Op de borden zijn verschillende teksten te zien, zoals: Bedankt dat u langzamer rijdt én Landbouwverkeer let op uw medeweggebruikers. Na vijf weken verdwijnen de borden weer. "Vanuit de bewoners krijgen we terug dat ze positieve effecten ervaren van de borden."

Resultaten

In het voorjaar werden er al verkeerstellingen uitgevoerd op de Burgemeester van Loonstraat als voorbereiding op de mogelijke herstructurering van de weg. Volgens wethouder Cors Zijlmans worden deze tellingen nu geanalyseerd en in het laatste kwartaal van 2017 worden de resultaten met de gemeenteraad gedeeld.

Er werd onder andere gedacht aan het aanleggen van een rondweg, om bijvoorbeeld de Burgemeester van Loonstraat te ontlasten. "Na de zomer wordt meer bekend en in het laatste kwartaal komt dit naar de raad. Er moeten stapjes gezet worden. Dit jaar wordt nog geen besluit genomen over een rondweg."