Verschillende stichtingen hebben de handen ineengeslagen om per 1 januari 2018 de peuterspeelzalen in Bergen op Zoom en Steenbergen over te nemen. De drie stichtingen, LPS Kindcentra, Stichting kinderopvang Mamaloe en Stichting het Peutercollege NL hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

LPS Kindcentra zal negentien peuterspeelzalen overnemen, Stichting kinderopvang Mamaloe zes zalen en Stichting het Peutercollege NL één zaal.

Sinds 2016, en in Steenbergen 2017, wordt de peuteropvang uitgevoerd door diverse partijen. "Doel hiervan is om de keuzevrijheid van ouders en het aantal kinderen in de peuteropvang te vergroten én door het samenvoegen van voorzieningen voor het jonge kind betere kansen te bieden aan de kinderen."

De komende maanden zal er verder worden gewerkt aan de concrete uitwerking van de overname van de peuterspeelzalen. Voor ouders en peuters zal er niets veranderen, ze kunnen na de zomervakantie gewoon terecht bij de vertrouwde peuteropvanglocatie.