Camping De Bergse Hoeve heeft een verzoek ingediend bij de gemeente om 5,6 hectare uit te breiden op eigen grond. 

Burgemeester en wethouders hebben het verzoek voorgelegd aan de gemeenteraad.

"Een eerder verzoek van de camping is door de gemeenteraad afgewezen, maar het gaat nu om een kleinere uitbreiding", ligt wethouder Patrick van der Velden toe.

De camping wil uitbreiden omdat door vernieuwde regelgeving caravans verder uit elkaar moeten staan. Om hieraan te kunnen voldoen en om het aanbod te verbreden is de uitbreiding voor de camping noodzakelijk. Na de zomervakantie wordt het plan in de raad besproken.