Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om lid te worden van het Huis van de Techniek, een Zeeuws initiatief om leerlingen bij techniek te betrekken.

Het huis coördineert, regisseert en faciliteert alle initiatieven die in de provincie Zeeland worden ontwikkeld om alle Zeeuwse leerlingen in het kader van hun loopbaanoriëntatie kennis te laten maken met de mogelijkheden die een keuze voor techniek voor hen kan betekenen.

"Zeeland heeft met de havens, de procesindustrie, de energie- en de foodsector belangrijke economische pijlers die een relevante bijdrage leveren aan de regionale economie. Ook zorgen deze sectoren voor een aanmerkelijk aandeel in de provinciale werkgelegenheid."

De vraag naar technisch geschoold personeel is dan ook hoog en de verwachting is dat dit in de komende jaren alleen maar gaat toenomen. "Ook in Zeeland is dit het geval, al heeft de Zeeuwse jeugd – landelijk bezien – de meeste belangstelling voor een technische opleiding."