De gemeente Bergen op Zoom heeft op diverse percelen in de Ster van Lepelstraat een zogenaamd gemeentelijk voorkeursrecht opgelegd.

Dat houdt in dat als de gronden vrijkomen, de gemeente Bergen op Zoom als eerste de gronden over mag nemen. "Het is de bedoeling dat we deze gronden zonder risico gelijk doorverkopen aan een ontwikkelaar", vertelt wethouder Ad Coppens. De ontwikkeling moet binnen twee jaar vorm krijgen.

De werkgelegenheid trekt de laatste tijd enorm aan en dat is ook in de gemeente Bergen op Zoom te merken. De Ster van Lepelstraat, een bedrijventerrein aan de A4, kan daar de vruchten van plukken, maar dan moet er wel actie worden ondernomen.

Daarom heeft de gemeente Bergen op Zoom besloten om op het noordelijke en middelste deel van de Ster van Lepelstraat het voorkeursrecht op te leggen. "We zien hier kansen om veel bedrijvigheid te creëren met redelijke werkgelegenheid. We willen geen grote loodsen plaatsen", legt Coppens uit.

Grondbeleid

In het noordelijke deel gaat heel veel kavels die in handen zijn van één eigenaar. In het middelste deel gaat het eveneens om veel kavels, maar die zijn in handen van meerdere eigenaren. "De bedoeling is dat die kavels straks door de gemeente worden aangekocht om de markt te bedienen."

De gemeente heeft alvast toestemming van de provincie om in totaal 20 hectare te ontwikkelen. In de Structuurvisie gemeente Bergen op Zoom 2030 is de Ster van Lepelstraat al opgenomen als locatie voor een bedrijventerrein. Toen die visie in 2015 werd vastgesteld werd echter gezegd dat de gemeente geen actief grondbeleid ging voeren.

"Het was handig om in onze achterzak te hebben. Nu we merken dat er belangstelling voor is, moeten we ook doorpakken."

Concurrentie

De locatie leent zich het beste voor de vestiging van logistieke en grootschalige bedrijvigheid, gezien de ligging tegen de A4 en de omvang van de locatie. "We gaan hiermee niet de concurrentie aan met bijvoorbeeld Reinierpolder in Steenbergen. Het is aan bedrijven waar ze zich willen vestigen en we gaan als gemeenten netjes met elkaar om."