De gemeente Woensdrecht heeft de opvang van statushouders die in 2016 ontstond, ingehaald. 

Woensdrecht moet in 2017 in totaal dertig statushouders opvangen, daarvan zijn er 26 inmiddels gehuisvest.

Ook de achterstand van 2016 is ingehaald. Omdat de vluchtelingenstroom sterk afnam, zijn eerder gemaakte afspraken met de Brabantse Wal teruggedraaid. Woensdrecht hoeft hierdoor geen extra statushouders meer op te vangen.

Volgens wethouder Van der Beek loopt ook de inburgering goed: "Het is belangrijk dat deze mensen snel inburgeren. Zij worden door de Brede Welzijnsinstelling begeleid bij het regelen van praktische zaken en bijvoorbeeld het leren van de taal."

Iedere gemeente moet een vastgesteld aantal statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) huisvesten. Deze mensen die na het doorlopen van de asielprocedure een verblijfsvergunning hebben gekregen hebben recht hebben op huisvesting. Die taak wordt verdeeld over alle gemeenten.

Toezicht

Woensdrecht werd door de provincie Noord-Brabant echter onder toezicht gesteld, omdat de gemeente al een paar jaar achterliep met het aantal statushouders dat gehuisvest diende te worden. Het college moest een plan van aanpak aanleveren om de achterstand in te halen. Er kwamen echter niet genoeg sociale huurwoningen vrij om op deze manier de taak in te vullen.

Daarom ging Woensdrecht op zoek naar een bijzondere oplossing om statushouders te huisvesten. Daar bovenop kwam nog het Pact van Brabant wat inhield dat er in de regio 208 extra statushouders ondergebracht moesten worden waarvan 67 in de gemeente Woensdrecht. Deze noodopvang bleek echter niet langer nodig en dus kreeg Woensdrecht weer te maken met haar reguliere taakstelling.

Tevredenheid

Daardoor is de achterstand van 2016 inmiddels ingelopen. Wethouder van Agtmaal: "Als wethouder volkshuisvesting ben ik trots op de inhaalslag die we gemaakt hebben. We voldoen nu aan onze taakstelling." 

Ook is er tevredenheid over de begeleiding van de statushouders. "Het is belangrijk dat deze mensen snel inburgeren. Zij worden door de Brede Welzijnsinstelling begeleid bij het regelen van praktische zaken en bijvoorbeeld het leren van de taal. Er zijn ook veel vrijwilligers die hier een steentje aan bijdragen. Het is immers ook belangrijk dat statushouders een sociaal netwerk opbouwen." 

Woensdrecht vertrouwt erop dat de vier statushouders die nog wachten op een woning op korte termijn gehuisvest kunnen worden.