Gemeente, Stadlander en politie hebben aandacht voor de overlast in appartementengebouw ‘De Borg’ aan de Moreelsestraat die met name door één van de bewoners wordt veroorzaakt. 

Dat laat de gemeente weten op vragen van Lijst Linssen. "Ondanks gezamenlijke inspanningen is overlast door ongewenst gedrag of vernielingen nooit geheel te voorkomen."

Inmiddels heeft Stadlander bewoners gevraagd naar hun bevindingen en hun beleving ten aanzien van het woongenot. "Uit dit onderzoek zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen die acute maatregelen vereisen", aldus de gemeente Bergen op Zoom.