Welke maatregelen kunnen omwonenden van het spoor verwachten en wanneer worden deze maatregelen getroffen? 

Dat wil Lijst Linssen weten. De partij vroeg in het verleden al vaker aandacht voor de veiligheid rond het spoor in Bergen op Zoom, maar vindt het nu 'stil' op dit vlak.

"Enige tijd geleden heeft de staatssecretaris een pakket maatregelen voor Noord-Brabant aangekondigd, waarbij het merendeel van de geluids- en veiligheidsvoorzieningen vooral in de ruit Dordrecht-Breda-Tilburg wordt getroffen. Bergen op Zoom e.o. komen er bekaaid vanaf terwijl het aantal goederentreinen op het spoor door Bergen op Zoom de komende jaren behoorlijk toeneemt", aldus Lijst Linssen.

De politieke partij wil daarom van het college weten of zij meer informatie hebben over het treffen van geluid- en brandwerende voorzieningen langs het spoor. En of zij een tijdpad kenbaar kunnen maken waaruit blijkt wanneer die maatregelen getroffen worden. "Zo nee, dringt u dan bij de staatssecretaris en de railbeheerder aan op spoed?"