Werknemers van de Suiker Unie vestiging in Dinteloord hebben deze week goed nieuws gekregen van de CNV Vakmensen.

Er is namelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de komende twee jaar.

De overeenkomst geldt voor 780 werknemers van de Suiker Unie en moederbedrijf Royal Cosun en houdt onder andere in dat de lonen in die periode in totaal met 4,5 procent omhoog zullen gaan. Daarnaast blijft de 80/90/100-regeling voor werknemers vanaf 58 jaar (80 procent werken, tegen 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw) bestaan.

Het cao-resultaat is door de leden positief ontvangen, waardoor verdere acties nu van de baan zijn.