"Ondernemers, pas op aan wie u uw leegstaande bedrijfsruimte of boerenschuur verhuurd." Die oproep doet burgemeester Ruud van den Belt aan alle ondernemers in de gemeente Steenbergen.

De burgemeester wil hen daarmee waarschuwen voor personen die deze ruimtes huren en er vervolgens drugslaboratoria of hennepplantages opstarten. 

Op de Brabantse Wal wordt door de drie gemeenten, de gemeente Tholen en verschillende instanties nauw samengewerkt in de strijd tegen drugscriminaliteit.

"Ik begrijp dat ondernemers vrijkomende, of al langer leegstaande bedrijfsruimten zo optimaal mogelijk willen verhuren of verkopen. En toch vraag ik u nogmaals om extra alert te zijn als u ‘out of the blue’ wordt benaderd door onbekende personen, die belangstelling tonen voor het huren van leegstaande bedrijfsruimtes of boerenschuren."

Damocles

De gemeente Steenbergen werkt met het zogenaamde Damoclesbeleid wat inhoudt dat een burgemeester op grond van die wet een pand voor een langere tijd kan sluiten. Op die manier probeert men de openbare orde te herstellen rondom een locatie waar door het dealen in drugs overlast wordt veroorzaakt.

"Ik handel in zo’n situatie dus niet als rechter die straffen uitdeelt maar ter bescherming van de openbare orde en veiligheid." Volgens de Wet Damocles kan een burgemeester een pand drie manden sluiten bij een eerste constatering, maar dit kan oplopen tot een sluiting van enkele jaren als vaker dergelijke praktijken geconstateerd worden.

Verhuurders

"Uiteraard is naast de huurder ook de verhuurder de dupe van zo’n maatregel. Immers niet het bedrijf maar de bedrijfsruimte wordt als bestuurlijke maatregel tijdelijk gesloten verklaard en kan dus niet zomaar een, twee drie weer verhuurd worden."

Als verhuurders konden weten, of konden vermoeden dat hun panden gebruikt worden voor drugsproductie – of handel, of geen initiatieven hebben ontplooid om dergelijk gebruik te voorkomen, zal er minder snel een coulance zijn voor het gevolg dat zij die ruimtes tijdelijk niet kunnen verhuren en dus ook geen inkomsten daaruit genereren.

"Voorkomen is beter dan genezen. Als iedereen alert is en zoveel als mogelijk is, meewerkt aan het tegengaan van de bouw of inrichting van drugslaboratoria of hennepplantages wordt onze gemeente een stuk veiliger en daar zijn we allemaal bij gebaat."