Het feit dat er geen ondergronds milieuparkje is gerealiseerd bij de Lidl in Bergen op Zoom aan de Laan van Borgvliet is geen planologische misser.

Dat zegt het college van B&W als reactie op vragen en verwijten van de PvdA in Bergen op Zoom.

De partij vraagt zich af waarom er bij de realisatie van deze nieuwe Lidl-super geen rekening is gehouden met het plaatsen van glasbakken en andere inzamelcontainers. Volgens de gemeente is er aandacht voor geweest, maar er was geen geschikte plaats voorhanden.

De gemeente zegt al jaren gesprekken in gesprek te zijn met Lidl om een milieuparkje in te passen op het terrein. "Momenteel wachten we hun reactie af", zo besluit het B&W.