Het aantal klachten die betrekking hebben op een lid van het college, de burgemeester, de gemeentesecretaris of een medewerker binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Woensdrecht is ten opzichte van 2015 afgenomen. 

Dat heeft burgemeester Steven Adriaansen afgelopen week laten weten.

In 2015 kwamen nog vijftien klachten binnen en in 2016 waren dat er slechts tien. Uit het rapport blijkt dat de klachten voor de burger naar tevredenheid zijn behandeld.

Burgemeester Adriaansen: "Elk klacht wordt serieus genomen." Een meerderheid van de klachten is middels mediation opgelost. Hierdoor kon formele behandeling achterwege blijven.