Wethouder Yvonne Kammeijer gaat toch bekijken of het aantal opvangplaatsen in de daklozenopvang in Bergen op Zoom tijdelijk uitgebreid kan worden. 

De gemeente heeft dit een lange tijd niet gewild, omdat hoe meer plaatsen je biedt, hoe meer mensen zich melden. “De noodzaak om op zoek te gaan naar ‘normale’ huisvesting kan dan mogelijk verdwijnen.” De tijdelijke uitbreiding van opvangplaatsen biedt volgens de gemeente echter geen soelaas voor de daklozen die onlangs in stadspark Kijk in de Pot verbleven.

De daklozen die onlangs hun kampement hebben opgeslagen in stadspark Kijk in de Pot zijn inmiddels verhuist naar een alternatieve locatie aan de Ruytershoveweg. Daar mogen ze van de gemeente Bergen op Zoom tot 1 augustus 2017 verblijven. Er is een toilet en een watertank geplaatst. Het verblijf van de daklozen riep veel vragen op bij inwoners van de stad, maar ook bij de politiek. CDA-fractievoorzitter Annette Stinenbosch stelde verschillende vragen aan het college om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie. Zij stelde dat het niet mogelijk zou moeten zijn dat mensen nergens terecht kunnen, maar volgens het college zit de situatie iets anders in elkaar.

Zorgmijders

"De tien mensen die op Kijk in de Pot verbleven zijn in de meeste gevallen mensen die al meerdere jaren dakloos zijn. Bij hen is sprake van ernstige en complexe problematiek." De gemeente stelt dat het gaat om mensen waarin de afgelopen jaren al veel in is geïnvesteerd om ze te leiden naar de juist zorg en passende woonruimte. "De belangrijkste reden dat dit niet gelukt is, is dat deze mensen dit zelf niet willen." Het zou gaan om zogenaamde zorgmijders. Een groep met mensen die de afgelopen jaren in kraakpanden en bij vrienden/bekenden verbleven en die daarom uit het beeld zijn geraakt. "Dit zorgt ervoor dat mensen in een situatie terecht komen dat ze inderdaad nergens terecht kunnen."

Verslaafd

Twee van de tien mensen zijn geschorst bij de Maatschappelijke Opvang en van de overige acht is bekend dat ze (ernstig) verslaafd zijn. "Het gebruik van middelen in de Maatschappelijke Opvang is verboden. Dit betekent dat mensen die verslaafd zijn geen alcohol mogen drinken of drugs mogen gebruiken op het moment dat ze in de opvang zijn." Wethouder Kammeijer concludeert dan ook dat de daklozen de keuze maken tussen: of in de opvang verblijven en zich aan alle regels moeten houden, inclusief geen gebruik van middelen óf overnachten in de openbare ruimte, middelen kunnen gebruiken en géén vijf euro per nacht betalen. "De inschatting is dat het buiten overnachten dus primair een keuze is van de mensen zelf en pas in tweede plaats te maken heeft met het aantal plaatsen in de opvang."

Alternatieve locatie

Stinenbosch vroeg zich af waarom de wildkampeerders mogen verblijven op een locatie waar dat bestemmingsplan technisch niet eens mag. "Beseft u dat u een illegale situatie nu aan het legaliseren lijkt te zijn." De gemeente laat echter weten dat als er alleen handhavend opgetreden zou worden, de mensen zich waarschijnlijk direct zouden verplaatsen naar andere locaties in de binnenstad. Juist door een alternatieve locatie te bieden, is er voor de daklozen tijd om een ander heenkomen te zoeken en tegelijkertijd zijn ze nu deze maand bij elkaar, zodat ze voor het OGGZ-team goed vindbaar zijn. "Hierdoor zijn er meer kansen voor het inzetten van hulpverlening."