De Zeeuwse CDA-fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen om aan te sluiten bij de West-Brabantse lobby richting het Rijk om de problemen rondom knooppunt Zoomland op te lossen.

Begin 2017 hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk en Steenbergen gezamenlijk een brief geschreven aan de minister over onder andere de verkeersafwikkeling op knooppunt Zoomland.

"Tussen oktober 2014 en oktober 2015 is de hoeveelheid verkeer op de A4 ten noorden van knooppunt Zoomland met 70 procent toegenomen. Voor de doorstroming naar en uit Zeeland is dit onwenselijk", aldus het CDA.