De gemeenteraad van Woensdrecht heeft afgelopen week gesproken over de optimalisatie van de afvalinzameling. 

De gemeente wil bestaande milieuparkjes ondergronds brengen en daarbij ook een ondergrondse restafvalcontainer plaatsen voor bewoners. Mensen krijgen daarmee vrije keuze hoe ze hun afval aanbieden, met de eigen restcontainer of bij de goedkopere ondergrondse restafvalcontainers.

"Deze financiële prikkel moet ervoor zorgen dat mensen beter hun afval scheiden." De gemeente wilde het komende half jaar alles in werking zetten, maar door een grote aanvraag bij de producent wordt dat medio 2018.