Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week besloten een extra subsidie van 15.000 euro toe te kennen aan De Schelp en de Melanen BV.

Vorig jaar zijn mensen van Thuis Op Straat (TOS) samen met de Fitfabriek ondergebracht bij de zogenaamde Zwembad BV, maar bepaalde salariskosten (met name voor Jongerenbijbanen) waren daarin niet meegenomen.

"Met de extra subsidie van 15 mille wordt dit rechtgetrokken", legt gemeentewoordvoerder Erwin Stander uit. De structurele meerkosten van 15.521 euro zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021.