Peet Backx en Piet van den Kieboom hebben namens de BSD-fractie hun ongenoegen geuit over het feit dat er na 2020 door het college geen subsidie meer wordt verstrekt aan Palm Parkies.

De BSD stelt dat de afspraak in 2000 was dat de organisatie van 'Muziek op het Wilhelminaveld', het bouwen van podia en het plaatsen van tafels, stoeltjes en banken voor hun rekening zou nemen en de gemeente daar een vergoeding/subsidie tegenover zou stellen.

"Belangrijk was dat de toegang gratis is en de artiesten worden betaald van de opbrengst van de drankverkoop." Inmiddels is de naam van het evenement veranderd, maar de afspraak staat nog steeds: tot 2020.

"Mensen voor wie de vaak hoge prijzen van concerten te duur is, wordt dit prachtige evenement, inmiddels een begrip in Bergen op Zoom, op deze manier ontnomen." De BSD wil dan ook van het college weten op welke gronden zij gemeend hebben de subsidie aan Palm Parkies met ingang van 2020 te moeten intrekken.

Voortgang

"De BSD-fractie verzoekt het college indringend om deze heilloze weg te verlaten en er voor te zorgen dat de concerten van Palm Parkies de komende jaren ongehinderd door kunnen gaan. Zo niet dan zijn er altijd nog de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, waarbij de bevolking de gelegenheid heeft haar mening hierover te laten blijken."