Ondernemers in de Bosstraat in Bergen op Zoom klagen over niet werkende paaltjes, afval dat illegaal wordt neergezet, verlichting die niet werkt en een groot aantal verkeerd geparkeerde auto’s.

De ondernemers voelden zich niet gehoord door de gemeente tot spijt van wethouder Patrick van der Velden.

Wethouder Van der Velden heeft daarom meteen contact opgenomen met diverse instanties én met de ondernemers om de verschillende klachten te bespreken. "Conclusie is dat verschillende klachten al wel aandacht hadden, maar dat de communicatie vanuit de gemeente richting ondernemers beter kan."

Zo was er sprake van een defect paaltje in de Bosstraat, waardoor onder andere de afvalcontainer niet geleegd kon worden. "Als medewerkers van ons dat constateren zou het goed zijn dat hiervan ook de consequenties worden overzien. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een ondergrondse container die een paar meter van dat paaltje ligt, niet geleegd kan worden", vertelde wethouder Van der Velden aan de ondernemers.

Communicatie 

"De melding is wel binnengekomen en verwerkt, maar de urgentie is niet goed ingeschat", stelt de wethouder. De melding was een week eerder al binnengekomen, maar er was geen rekening gehouden met de gevolgen van het kapotte paaltje. Na de oproep van de ondernemers is het paaltje vervangen en kon Saver de container legen.

Dat er problemen zijn in de communicatie blijkt ook bij de klacht over de verlichting in de Koningstraat. Al tijden wist de gemeente Bergen op Zoom dat er een nieuwe elektriciteitskabel aangelegd moest worden in de straat en dat het door de planning van Enexis minstens vijf maanden kon duren.

Bekeuringen

"Dat is iets wat we ook al eerder naar u hadden moeten communiceren, want het stond al geruime tijd in onze planning." Voor wat betreft de fout geparkeerde auto’s kan de wethouder niet veel meer doen, dan nu al wordt gedaan.

Volgens de gemeente worden er al regelmatig bekeuringen uitgeschreven door zowel politie als gemeentelijke boa’s. Wel wordt gekeken of er ook fysieke maatregelen genomen kunnen worden om parkeren op trottoirs te beperken of te voorkomen. Als het aan wethouder Van der Velden ligt komt er een vervolg op het overleg met de ondernemers. “De lijnen zijn wat mij betreft heel kort. Over en weer elkaar informeren voorkomt deze frustraties.”