De gemeenteraad van Bergen op Zoom gaat na het zomerreces een openbare verdiepingsbijeenkomst houden over de gedragscode voor de gemeenteraad en hoe die moet worden uitgelegd.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen burgemeester Frank Petter en de fractievoorzitters. Onlangs ontstond er commotie binnen de raad, omdat er uitspraken werden gedaan over een collega-raadslid terwijl die daar niet bij aanwezig was.

"Voor de burgemeester zelf is het een grondregel dat je niet over een collega-raadslid spreekt als die er niet bij is." Met de bijeenkomst wil de burgemeester een gemeenschappelijk beeld creëren voor de gemeenteraad.