In het gemeentehuis van Tholen wordt op 6 juli een speciaal spreekuur gehouden voor woningeigenaren die hun woning willen slopen of samenvoegen.

Vanaf 19 juni 2017 is de zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen van start gegaan.

"Met een financiële bijdrage vanuit de PIW zijn de afgelopen jaren 107 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd. Ook zijn er honderden sociale huurwoningen gesloopt en minder teruggebouwd." 

Volgens gedeputeerde Carla Schönknech helpt deze subsidie om een fijne woon- en leefomgeving te creëren door het slopen van vervallen leegstaande panden en krotten. "Hierdoor neemt het aantal leegstaande woningen af. Een dubbele winst want niet alleen huizenbezitters profiteren hiervan, ook de bouwwereld krijgt hierdoor een stimulans."

Subsidieverlening

De subsidie moet voor 3 september aangevraagd worden en geldt alleen voor woningen die vóór 1975 gebouwd zijn, eerst was dit 1970. Geïnteresseerden kunnen tijdens het spreekuur bespreken of hun plannen en ideeën aansluiten bij de doelstellingen en of subsidieverlening mogelijk is.