De gemeenteraden van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht worden pas na de zomervakantie gevraagd om de Visie op (veer)krachtig bestuur vast te stellen.

De gezamenlijke toekomstvisie van de drie gemeenten, laat zien op welke manier zij al samenwerken en op welke manier zij in de toekomst willen samenwerken.

De visie zou eigenlijk voor het zomerreces worden vastgesteld, maar vanuit de raden zijn verschillende reacties gekomen op de samenwerking in de Brabantse Wal.

"Recht doen aan deze reacties vraagt om het aanscherpen van de visie", aldus de gemeentebesturen. Daarom wordt de visie vermoedelijk in september vastgesteld.