Het college van burgemeester en wethouders stelt dat er niets teveel betaald is voor het dijkperceel aan de Mosterdijk in Tholen.

Han van ’t Hof (fractievoorzitter ABT) heeft het gemeentebestuur vragen gesteld over de aankoop, omdat er in zijn optiek veel meer voor het perceel is betaald dan gebruikelijk bij dit soort transacties. De gemeente Tholen heeft 360.000 euro neergelegd voor de twee hectare van de Mosterdijk voor de verdere uitbreiding van bedrijventerrein Welgelegen II.

Marktwaarde

Volgens Van ’t Hof is dat 272.500 euro meer dan gebruikelijk is. Hij vergelijkt de aankoop van het perceel aan de Mosterdijk dan ook met de aankoop van gronden van Goorden. "Dit was namelijk ook grond die we nodig hadden." Destijds werd voor die transactie 210.000 euro per hectare betaald, terwijl de marktwaarde slechts 60.000 euro was. Men betaalde dus 3,5 keer meer dan de marktwaarde.

In het geval van de Mosterdijk is 180.000 euro betaald per hectare, maar hier is de marktwaarde slechts 12.500 euro. "In het geval van de Mosterdijk spreekt men over 14,4 keer de marktwaarde", aldus Van ’t Hof. Had het college ook hier een marktwaarde van 3,5 keer aangehouden, dan had de gemeente 43.750 euro per hectare betaald.

Conclusies

Het college zegt echter dat de conclusie van Van ’t Hof, dat zij teveel betaald zouden hebben voor het dijkperceel, onjuist is.

"Zoals bekend gaat het hier om percelen met een verwachtingswaarde, omdat er een andere bestemming op kwam te rusten. Die verwachting was zelfs hoog, omdat aanwending voor een nieuwe bestemming binnen een redelijk korte termijn voorzienbaar is." 

Met dat in zijn achterhoofd heeft de taxateur een taxatierapport opgesteld. "Uit het taxatierapport blijkt dat de vergelijkende transacties niet uit dijkpercelen bestaat maar uit reguliere gronden", zegt Van ’t Hof daarover. Maar ook dat weerlegt de gemeente.

"In het taxatierapport staat letterlijk als relevante onderbouwing dat als het dijkperceel vlak terrein was geweest, zou het getaxeerd zijn op 20.00 euro per vierkante meter. De prijscorrectie naar 18.00 euro per vierkante meter komt door het waardedalende element van de noodzakelijke egalisatie."