De WVS Groep, dat een vestiging heeft in Bergen op Zoom, dreigt ook dit jaar te maken te krijgen met een tekort op de begroting.

De eerste kwartaalrapportage laat een negatief resultaat van 238.000 euro zien. Volgens wethouder Arjan van der Weegen komt die boodschap echter niet als een verrassing.

"De middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de sociale werkvoorziening (SW) zijn gebaseerd op een theoretisch model, maar de praktijk blijkt een stuk weerbarstiger. Ons bestand is relatief jong, waardoor we minder uitstroom hebben en we dus geld tekort komen. Op landelijk niveau zijn er genoeg middelen voor de SW, maar de verdeling is niet goed", stelt hij.

Het probleem is volgens hem door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ook al aangekaart bij het Rijk. "We zijn nu de meicirculaire (het overzicht met alle geldstromen van het Rijk naar de gemeente, red.) aan het bestuderen en ik hoop dat daar extra middelen voor de SW bij zitten. We verwachten het tekort dus in de loop van het jaar weg te werken", aldus Van der Weegen.