Het Halsterse transportbedrijf Roosenboom Logistiek BV verlost de gemeente Bergen op Zoom van het pand aan de Slingerweg 5 op bedrijventerrein De Poort. 

Het bedrijf neemt de 2,3 hectare bedrijfsgrond en de oude opslagloods van Mepavex van achtduizend vierkante meter over van de gemeente.

Wethouder Ad Coppens is om meerdere redenen blij met de deal. "Niet alleen omdat we eindelijk een nieuwe eigenaar hebben gevonden voor het complex, maar vooral ook omdat dit een goede ontwikkeling is voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid van onze gemeente."

Efficiëntieslag

Het van oorsprong Halsterse Roosenboom Logistiek BV is nu nog gevestigd op drie verschillende locatie, waaronder op de Witteveenweg en de Lelyweg. Al die activiteiten worden gecentreerd op de Slingerweg. Eigenaar Leon Roosenboom verwacht daarmee een efficiëntieslag te kunnen maken.

"Wij zijn een bedrijf in ontwikkeling en de laatste jaren gebeurt er veel. Er was dringend behoefte aan uitbreiding en deze locatie is ideaal. Door de uitbreiding van de randweg is de locatie een stuk interessanter geworden", verklaart hij de keuze voor de locatie aan de Slingerweg.

Roosenboom is van plan om flink te investeren op het terrein. De bestaande blauwe loodsen krijgen een nieuwe uitstraling. Daarnaast wil het bedrijf een nieuw kantoor bouwen. Het bedrijf biedt momenteel werkgelegenheid voor zo’n achttien voltijdsbanen, maar verwacht mogelijk te groeien.

Vastenavend

Met de verkoop van de loodsen en bijbehorend terrein neemt de gemeente eindelijk afscheid van het complex. De gemeente nam de locatie ooit van Mepavex over, dat aan de andere kant van de randweg een containerterminal bouwde. In de loop der jaren heeft het complex heel wat verschillende invullingen gehad.

Zo werd het complex in 2014 nog tijdelijk verhuurd aan Forever 21, heeft de Stichting Vastenavend de loodsen eens gebruikt voor haar XL-maaltijd met een kleine drieduizend deelnemers en gebruikte de Stichting ProefMei de opstallen vorig jaar nog als opslag.

Binding

Wethouder Ad Coppens is blij dat de gemeente de locatie nu van de hand kan doen. "Dankzij de verkoop komt er weer geld in het laatje van de gemeente. Maar ik ben ook vooral blij dat Roosenboom als sterk bedrijf ervoor kiest om in onze gemeente te investeren. Dat betekent dat de binding wel goed zit."