Extra subsidie voor jonge mantelzorgers in Steenbergen

Het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen ontvangt een aanvullende subsidie voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers in de gemeente in het project: Jonge Mantelzorgers.

Kinderen en jongeren tot en met 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft, nemen vaak meer taken en verantwoordelijkheden op zich in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Met de aanvullende subsidie wil het steunpunt jonge mantelzorgers in de thuissituatie ontlasten van zorg. Daarnaast worden aan jonge mantelzorgers leuke activiteiten aangeboden en vindt er ondersteuning thuis plaats.

Lees meer over:
Tip de redactie