'Nog veel schotten weg te halen in jeugdzorg Bergen op Zoom'

Jeugdprofessionals, leerplichtambtenaren en zorgcoördinatoren moeten nog veel meer met elkaar samenwerken, meldt het college in Bergen op Zoom. 

Het college probeert op meerdere fronten de zogenaamde schotten tussen de disciplines weg te werken. Extra aandacht gaat daarbij ook uit naar jongeren die hun achttiende verjaardag gevierd hebben en daardoor tussen wal en schip dreigen te belanden. 

Wethouder Yvonne Kammeijer noemt een voorbeeld van hoe het nu in de jeugdzorg aan toe gaat. "Binnen de Jeugdwet is jeugdhulp geregeld voor jongeren tot achttien jaar. We maken ons al langer zorgen over de groep achttienplussers, omdat die binnen de reguliere zorg van het sociaal domein opgevangen moeten worden. Er ontstaat nu een grijs gebied, waardoor jongeren er doorheen dreigen te glippen."

Dat wil het college voorkomen door een betere overgang te regelen tussen de jeugdzorg en voorzieningen die ook voor volwassenen gelden, zoals de Wmo. Volgens Kammeijer is daarvoor op regionaal niveau al een werkgroep opgericht.

Loket

Op lokaal niveau moet de komst van een integrale toegang – een loket waar mensen volgend jaar terecht kunnen voor antwoorden op alle vragen in het sociaal domein – voor verbetering zorgen. "Daarbij moeten zoveel mogelijk schotten tussen jeugdzorg en bijvoorbeeld Wmo en ISD verdwijnen", legt Kammeijer uit.

Die schotten zitten ook de samenwerking tussen Jeugdzorg en het Passend Onderwijs nog in de weg. "Dat is best opvallend, want beide domeinen hebben vaak met dezelfde doelgroep te maken", stelt Kammeijer.

De gemeente heeft daarom in kaart gebracht welke partijen er nu op beide gebieden actief zijn, waar er overlap zit en waar er een grijs gebied zit waar jongeren tussen de mazen van het net doorglippen.

Samenwerking

"Dat gebied ontstaat doordat men elkaar nu nog niet goed genoeg weet te vinden. Die samenwerking moet dus beter. Samen met jeugdprofessionals, zorgcoördinatoren en leerplichtambtenaren wordt dit momenteel verder uitgewerkt in een nieuwe beleidsnotitie", kondigt de wethouder aan.

In regionaal verband wordt er in West-Brabant ook gewerkt aan het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen om beide domeinen meer met elkaar te laten samensmelten.

Lees meer over:
Tip de redactie