Buurtschap Calfven wordt dit najaar verbouwd

Buurtschap Calfven wordt dit jaar grootschalig verbouwd. Onder andere de riolering wordt vernieuwd, de klinkers in het wegdek maken plaats voor asfalt en er komen fietssuggestiestroken.

Ook wordt de dertig kilometerzone in het zuiden doorgetrokken tot aan de Vierwindenlaan. 

Door de werkzaamheden zal het buurtschap meteen een hele nieuwe uitstraling krijgen. Na overleg met de bewoners kiest de gemeente ervoor om de huidige klinkerbestrating te vervangen voor asfalt, dat aan iedere zijde geflankeerd wordt door fietssuggestiestroken.

Die stroken worden nog wel met klinkers uitgevoerd, omdat daar kabels en leidingen onder liggen.Voor de fietsstroken gebruikt de gemeente rode geluidsreducerende klinkers. Daarnaast zal de weg ook duidelijker worden ingericht als een dertig kilometerzone met versmallingen en verhogingen.

Snelheid

"Dit zal ook ontmoedigend werken voor vrachtverkeer", voorspelt wethouder Hans de Waal. Tijdens de werkzaamheden wordt ook de riolering aangepakt en wordt de fundering van de weg vernieuwd.

Tegelijkertijd met de werkzaamheden zal ook de dertig kilometerzone uitgebreid worden. Volgens De Waal wordt daarvoor teruggegrepen op een raadsbesluit uit 2008. "De gemeenteraad heeft destijds besloten dat zodra er woningbouw zou plaatsvinden op de locatie van de voormalige chloorfabriek, de snelheid naar dertig kilometer per uur moet. De woningen zijn momenteel in aanbouw. Daarom hebben we als college besloten om het raadsbesluit nu uit te voeren", legt hij uit.

Planning

Daarvoor wordt de huidige komgrens aan de zuidzijde van het buurtschap verplaatst naar de kruising met de Vierwindenlaan. De nieuwe uitstraling heeft betrekking tot het gedeelte tussen beide komgrenzen.

De werkzaamheden starten medio september. "Het werk zal zoveel mogelijk in fasen gebeuren om hinder voor de omgeving te beperken", stelt De Waal. Voor de start van de werkzaamheden zullen de inwoners van Calfven nog nader geïnformeerd worden over de planning. De werkzaamheden moeten voor de winterperiode klaar zijn.

Lees meer over:
Tip de redactie