Keermiddel in Thoolse haven is officieel geopend

Een delegatie van de gemeente Tholen, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen en andere belanghebbenden zijn vrijdag met een boot door het keermiddel van Tholen gevaren voor de officiële opening.

Terug aan de kant kreeg Bert de Smet (Waterschap Scheldestromen) de eer om op de knok te drukken, waardoor de loopbrug uitrolde en de bestuurders de oversteek konden maken. Wethouder Kees van Dis noemde het een uniek, maar zeker geen makkelijk project. "Maar, zoals altijd is het resultaat wat telt."

De aanleg van het keermiddel in de haven van Tholen is één van de laatste projecten binnen de inrichting van het Volkerak-Zoommeer naar de grootste waterberging van Nederland. Het keermiddel in Tholen hoeft hoogstwaarschijnlijk bijna nooit ingezet te worden.

Inzet waterberging

Alleen als de Hartelkering, de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen gesloten moeten worden wegens zware wind en hoog water wordt de waterberging ingezet. "Deze situatie doet zich statistisch gezien niet vaak voor, maar is wel mogelijk." 

Als het Volkerak-Zoommeer in gebruik wordt genomen als waterberging, kan het water in de haven van Tholen met 2,30 meter stijgen. Door het keermiddel in te zetten, wordt waterschade aan woningen en kademuren voorkomen. "En dat die waterveiligheid in Tholen belangrijk is, hoef je na de Watersnoodramp in 1953 niet meer uit te leggen", stelt Bert de Smet.

Discussies

Landschapsarchitect Robert de Koning is tevreden over het werk dat geleverd is. Bijna vijf jaar geleden begon hij met de eerste tekeningen voor het keermiddel in de Thoolse haven. "Als iedereen meteen akkoord was gegaan, dan was het allemaal veel sneller gegaan. Maar zonder vonken, geen vuur. Als het sneller was gegaan dan was het misschien minder mooi geworden." 

Volgens De Koning heeft hij nu juist goed na kunnen denken over materiaalkeuze en er is uitgebreid gesproken over de locatie. "Er was een lange tijd een discussie of het keermiddel in de haven moest komen, of juist er buiten. Uiteindelijk is besloten om hem tussen de recreatie- en beroepshavens aan te leggen." 

Voor alle belanghebbenden was het belangrijk dat het keermiddel meer zou worden dan alleen een keermiddel. "Je wil dat mensen er lekker naartoe lopen, ze kunnen nu een rondje maken door de haven en je kan er zelfs gaan vissen."

Loopbrug

Dat bevestigt ook wethouder Kees van Dis. "Er was een belangrijke doelstelling: het keermiddel moest niet alleen gebouwd worden voor de veiligheid, maar het moest ook een toevoeging zijn op de ruimtelijke kwaliteit." 

De gemeente Tholen was in eerste instantie geen voorstander van het keermiddel en volgens de wethouder werd er weinig water bij de wijn gedaan en was het lastig om het hoofd boven water te houden. "Om maar even in de watersfeer te blijven."

Uiteindelijk heeft de gemeente gepleit voor onder andere de voetgangersbrug en er moesten materialen gebruikt worden die passen bij het beschermd stadsgezicht van Tholen. Die loopbrug over het keermiddel is eigenlijk nog buiten gebruik, maar voor deze gelegenheid werd hij tijdelijk even in werking gesteld.

"Mechanisch werkt hij gewoon, maar door verkeerd gebruik én misbruik zijn er nog dagelijks storingen", verklaarde wethouder Kees van Dis. Maar, hij moet zo spoedig mogelijk weer in werking zijn, zodat iedereen kan genieten van het rondje om de haven én het keermiddel.

Tip de redactie