Woensdrecht in 2035 energieneutraal en afvalvrij

In minder dan twintig jaar moet de gemeente Woensdrecht volledig duurzaam zijn. 

In de Duurzaamheidsvisie 2017-2035, dat het college heeft vastgesteld, spreekt de gemeente de ambitie uit om in 2035 alleen gebruik te maken van hernieuwbare energie en zonder restafval te willen leven.

Ook moeten vormen van duurzame mobiliteit dan voor iedereen toegankelijk zijn, de inwoners nog steeds een hoge kwaliteit van leven ervaren en natuur, landgebruik en bebouwing met elkaar in balans zijn.

Draagvlak

Het zijn hoge ambities die de gemeente Woensdrecht uitspreekt, maar volgens wethouder Jeffrey van Agtmaal kan de wens om duurzamer door het leven te gaan rekenen op veel draagvlak.

"We hebben twee avonden gehouden voor het opstellen van de Duurzaamheidsvisie. Beide avonden zijn heel goed bezocht door veel verschillende mensen. Die brachten ook allerlei ideeën in. Je merkt dat veel inwoners, ondernemers en organisaties al bezig zijn met duurzaamheid. Dat hebben we nu samengebracht in deze visie", legt hij uit.

Energie opwekken

Vooral de ambities op het gebied van energie en afval springen eruit. Over achttien jaar wil de gemeente onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en alleen nog maar gebruikmaken van hernieuwbare energie. De gemeente wil daarbij ook kijken wat er mogelijk is om lokaal energie op te wekken.

Een eerste initiatief loopt volgens Van Agtmaal al. "Direct na de tweede avond heeft een groep ondernemers en inwoners al gezegd dat ze niet op de visie wilden wachten, maar meteen zelf aan de slag gaan met de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken. Dat is alleen maar mooi", vindt hij.

Circulair

In 2035 moet er ook sprake zijn van een honderd procent circulaire economie, waarbij alle materialen afkomstig zijn van duurzame bronnen en makkelijk hergebruikt kunnen worden. In een circulaire economie is ook geen ruimte meer voor restafval.

De gemeente wil daarom de hoeveelheid restafval de komende jaren al terugbrengen en presenteerde tegelijkertijd met de Duurzaamheidsvisie een stappenplan voor de verbetering van de afvalinzameling.

Voorzieningen

In de Duurzaamheidsvisie is daarnaast nog ruimte voor duurzame mobiliteit. In 2035 moeten de voorzieningen zo zijn ingericht dat iedereen gebruik kan maken van duurzame vervoersmiddelen. In dat jaar moet iedere inwoner van Woensdrecht ook nog steeds een hoge kwaliteit van leven ervaren en toegang hebben tot basisvoorzieningen.

Tot slot streeft de gemeente naar een bloeiende Brabantse Wal, waarbij het landschap gekoesterd wordt en het landgebruik tot minimale belasting van mens en natuur leidt.

Lees meer over:
Tip de redactie