Huurders met een minimuminkomen zien de kosten van hun huurwoning dit jaar niet stijgen, omdat Woningstichting Woensdrecht geen huurverhoging meer doorberekent aan deze groep. 

De wooncorporatie volgt hierin Stadlander en Mooiland.

Wethouder Lars van der Beek is blij met het besluit van de corporaties. "Ik ben blij dat we in de corporaties meedenkende partners hebben, die willen voorkomen dat deze kwetsbare groep (dieper) in de financiële problemen komt."

De huurbevriezing geldt voor zo'n 220 Woensdrechtse gezinnen die afhankelijk zijn van een minimuminkomen. Zowel Stadlander als Woningstichting Woensdrecht hanteert daarbij de lijn dat huishoudens die recht hebben op kwijtschelding bij de gemeente uit de wind gehouden worden.

Betaalbaarheid

Stadlander voert dit beleid al drie jaar, Woningstichting Woensdrecht sluit daar dit jaar bij aan. Directeur Con Mol legt uit: "Als woningstichting zetten wij ons in voor de sociale doelgroep. Uit onderzoek naar de betaalbaarheid van huurwoningen is gebleken dat de kwetsbaarste groep in de problemen dreigt te komen als de huren verhoogd worden. Daarom hebben we besloten om dit jaar geen huurverhoging door te voeren." 

Of die maatregel permanent is, kan Mol nog niet zeggen. "Maar we kiezen in ieder geval voor een huurbeleid dat in de pas loopt met onze doelgroep."

Stadlander

Stadlander voert sinds 2015 al geen huurverhogingen meer door voor huishoudens die vallen onder de kwijtscheldingsregeling van de gemeente.

"We werken daarvoor samen met de Belastingsamenwerking West-Brabant. We mogen zelf geen inkomensbeleid voeren. Daarom schrijven we nu de huurders in onze doelgroep aan met de vraag of zij er bezwaar tegen hebben dat de BWB doorgeeft dat zij in aanmerking komen voor de huurkorting", legt woordvoerder Bert Jansen uit.

Woningstichting Woensdrecht hanteert nu dezelfde werkwijze, waardoor ze voor 130 huurders geen verhoging doorrekent. Stadlander heeft 92 huurders in de gemeente Woensdrecht die recht hebben op de speciale regeling.

Mooiland

Ook woningcorporatie Mooiland, dat enkele complexen in Huijbergen, Hoogerheide en Ossendrecht heeft, voert sinds vorig jaar geen huurverhogingen meer door aan mensen met een laag inkomen.

In 2016 werden gezinnen met een verzamelinkomen tot en met 34.678 euro uit de wind gehouden, dit jaar geldt de bevriezing zelfs voor alle gezinnen met een verzamelinkomen tot en met 40.349 euro.