Gemeente Tholen gaat een nieuwe poging ondernemen om haar inwoners te voorzien van breedband.

Tot nu toe zijn er te weinig aanmeldingen vanuit de bewoners, waardoor het moeilijk is om de benodigde aantallen gebruikers te krijgen die nodig zijn om het breedband uit te rollen. Een extra subsidie vanuit de provincie en geld vanuit de gemeente moeten de aanmeldingen en aanleg versnellen.

Mast

Eerder heeft het college al een bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld aan Skylinq. Het bedrijf uit Sint-Maartensdijk kreeg het geld uit het Stimuleringsfonds Samenleving voor de realisering van een gemeentedekkend breedbandnetwerk op basis van straaltechniek.

Om iedereen van snel internet te kunnen voorzien moest er een nieuwe mast worden gebouwd in Stavenisse. Volgens schatting zijn er in de gemeente Tholen duizend adressen waarbij de mensen geen mogelijkheid hebben voor snel internet. Skylinq zou dit voor zijn rekening nemen, maar tot dusver zijn er weinig aanmeldingen.

Subsidie

"Inmiddels is er ook een provinciale subsidieregeling die gericht is op de gebruikers. Gebruikers die aansluiten kunnen dan een aansluitsubsidie krijgen van 200 euro", meldt de gemeente Tholen.

In totaal kunnen 321 aansluitingen gesubsidieerd worden, waarbij de provincie 100 euro bijdraagt en de gemeente een cofinanciering van nog eens 100 euro per aansluiting levert. De gemeentelijke bijdrage wordt dan maximaal 321 keer 100 euro is 32.100 euro.

"Om dit bedrag beschikbaar te krijgen wordt de subsidie van 25.000 euro aan Skylinq ingetrokken en verhoogd met 7.100 euro." Dit alles moet ervoor zorgen dat de vraagbundeling wordt bevorderd. "Skylinq kan nog steeds de provider zijn om het netwerk uit te rollen en zal ook de vraagbundeling samen met de belanghebbende partijen en met behulp van ambassadeurs vorm moeten gaan geven."

Onduidelijk is nog wanneer het breedbandnetwerk uiteindelijk aangelegd kan worden. "Dat kan pas aangelegd worden als er sprake is van voldoende vraagbundeling."