De gemeente Bergen op Zoom groeit de komende jaren door tot ruim 68.500 inwoners in 2040.

Dat blijkt uit nieuwe bevolkingsprognoses die de provincie Noord-Brabant bekend heeft gemaakt. Het aantal huishoudens neemt verhoudingsgewijs zelfs nog sterker toe en komt uit 31.195 in 2040. Dat betekent dat de gemeente haar ambities op het gebied van woningbouw moet waarmaken om alle inwoners en gezinnen ook in de toekomst te huisvesten.

Telde de gemeente in 2014 nog 66.445 inwoners, dankzij een hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer komen daar tot 2040 nog eens ruim tweeduizend mensen bij. Het aantal huishoudens groeit verhoudingsgewijs zelfs nog harder.

In 2017 wonen er 29.790 gezinnen, verspreid over 29.915 huizen. In 2040 moet er voor 31.195 huishoudens onderdak gevonden worden. Daarbij moet rekening gehouden worden met het feit dat maar liefst 28 procent van alle inwoners ouder dan 65 jaar is.

Bouwtempo

Gezien de vergrijzing ligt er een belangrijke opdracht voor gemeenten om te voorzien in voldoende geschikte woningen, stelt gedeputeerde Erik van Merrienboer. "Er ligt een grote urgentie om het bouwtempo op te schroeven", roept hij gemeenten op.

De provincie rekende uit dat in heel Brabant tot 2050 160.000 extra woningen nodig zijn. "Het grootste deel daarvan, 120.000 woningen, is de komende tien jaar al nodig. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 10.000 woningen gebouwd moeten worden, terwijl de laatste jaren – ondanks het herstel van de woningmarkt, gemiddeld niet meer dan zeven- tot achtduizend woningen zijn gebouwd."

De prognose voor Bergen op Zoom laat zien dat er rond 2030 tussen de 32.090 en 32.605 huizen zullen staan. Dat lijkt voldoende om de groei in aantal huishoudens op te vangen, maar de provincie benadrukt dat de gemeente dan wel werk moet maken om die prognose waar te maken.

Vernieuwbouw

Van Merrienboer vraagt daarnaast ook aandacht voor de kwaliteit van woningen. "Het accent moet liggen op vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw. Maar dan moet je wel het moment benutten, want de grote vraag naar woonruimte doet zich alleen de komende tien jaar nog voor."