Gemeente Steenbergen organiseert voor het eerst een lokale Veteranendag en wel op 16 juni.

Het initiatief voor de Veteranendag komt vanuit burgemeester Ruud van den Belt. Hij hield in eerste instantie een kleine enquête onder de inwoners/veteranen. De respons op de enquête was groot. Er kwamen 71 reacties binnen en slechts zestien veteranen gaven aan geen belangstelling te hebben voor zo’n dag.

Vierenveertig veteranen reageerden positief. De andere elf waren positief over een eventueel initiatief, maar lieten zich niet uit of zij ook daadwerkelijk zouden deelnemen.

Programma

Op 16 juni is het daarom zover, vanaf 14.00 uur zijn de veteranen welkom in het gemeentehuis van Steenbergen. Aldaar wordt een korte lezing gegeven door Robert Catsburg en ook de burgemeester zal een korte toespraak houden. Daarnaast is het vooral de bedoeling dat de veteranen met elkaar in gesprek gaan.

"En we sluiten de dag af met een blauwe hap, dat is echt iets uit mijn diensttijd: Nasi met saté", glundert Van den Belt.