Tegen eerdere verwachtingen in blijft de gemeente Woensdrecht ook de komende vier jaar nog doorgroeien. 

Dat blijkt uit nieuwe bevolkingsprognoses die de provincie Noord-Brabant bekend heeft gemaakt.

Bij de laatste prognose in 2014 leek de krimp niet meer te vermijden voor de gemeente Woensdrecht. Cijfers van de provincie gingen er toen vanuit dat vanaf 2015 er steeds minder mensen in de gemeente zouden wonen. Uit de nieuwe prognoses blijkt het tegendeel waar.

Telde de gemeente in 2014 nog 21.620 inwoners, dankzij een hogere buitenlandse migratie, een iets hoger geboortecijfer en een wat lager sterftecijfer groeit komende jaren groeit dat aantal naar verwachting door tot 21.870 in 2021. Daarna zet de krimp alsnog in en slinkt het aantal inwoners naar een dieptepunt van 21.245 inwoners in 2040.

Huishoudens

Het aantal huishoudens volgt die krimp de eerste tien jaar nog niet. Uit de prognose van de provincie blijkt dat Woensdrecht op het hoogtepunt in 2027 9.975 gezinnen telt. Dat zijn er 370 meer dan er nu en zelfs 435 meer dan in 2014 nog rekening mee werd gehouden.

De verwachting is uiteindelijk dat Woensdrecht in 2040 9.720 huishoudens zal tellen. Bijna dertig procent van alle inwoners is dan 65 jaar of ouder.

Bouwtempo

Gezien de vergrijzing ligt er een belangrijke opdracht voor gemeenten om te voorzien in voldoende geschikte woningen, stelt gedeputeerde Erik van Merrienboer. "Er ligt een grote urgentie om het bouwtempo op te schroeven", roept hij gemeenten op. De provincie rekende uit dat in heel Brabant tot 2050 160.000 extra woningen nodig zijn.

"Het grootste deel daarvan, 120.000 woningen, is de komende tien jaar al nodig. Dat betekent dat per jaar gemiddeld 10.000 woningen gebouwd moeten worden, terwijl de laatste jaren – ondanks het herstel van de woningmarkt, gemiddeld niet meer dan zeven- tot achtduizend woningen zijn gebouwd."

Vernieuwbouw

De prognose voor Woensdrecht laat zien dat er rond 2030 tussen de 10.195 en 10.375 huizen zullen staan. Dat is genoeg op de piek in het aantal huishoudens op te vangen, maar de provincie benadrukt dat de gemeente dan wel werk moet maken om die prognose waar te maken.

Van Merrienboer vraagt daarnaast ook aandacht voor de kwaliteit van woningen. "Het accent moet liggen op vernieuwbouw in plaats van nieuwbouw. Maar dan moet je wel het moment benutten, want de grote vraag naar woonruimte doet zich alleen de komende tien jaar nog voor."