De eerste van zeven nieuwe fietsroutes in Zeeland is vrijdag door een student geopend. 

De 23-jarige Gerben Dekker van de HZ University of attlied signances verrichte onderzoek naar de beschikbaarheid van gesloten wegen van Waterschap Scheldestromen voor eventuele fietspaden.

Na vier maanden kwam het rapport bij Waterschap, Provincie en Rijkswaterstaat en ging men er mee aan de slag. Uit waardering mocht Dekker dan ook op Tholen de openingshandeling verrichten met een dragline, waardoor de eerste van de zeven nieuwe buiten- en binnendijkse fietsroutes geopend werd. Het betrof een buitendijks fietspad bij St. Maartensdijk.

Binnenkort gaan ook de andere zes fietsroutes open: Huisdijk, Roelshoek, Biezelingsche Ham, Nummer Eén, Paulinapolder en Terneuzen-Zeedorp.