Gemeente Bergen op Zoom en Stadlander zijn druk bezig met het opstellen van een Uitvoeringsagenda Leefbaarheid om de leefbaarheid in achterstandswijken te vergroten.

Ondanks dat de gemeente inzet op de leefbaarheid in Bergen op Zoom, zijn zij zich bewust dat sommige wijken op onderdelen minder goed scoren.

Daarom zijn beide partijen in gesprek gegaan om nogmaals goed te kijken naar de leefbaarheid in wijken en kernen waar dat nodig is.

De PvdA riep op om de kwetsbare wijken van een nieuwe impuls te voorzien, maar daar is volgens de gemeente op dit moment geen budget voor beschikbaar.