Met maar liefst 21 wijzigingen heeft de gemeenteraad het Sportplan Woensdrecht 2017-2020 aangenomen. 

Het aangepaste sportplan moet meer aandacht geven dan enkel aan de wielersport, meer ouderen laten bewegen en ruimte geven aan individuele sporters die niet gebonden zijn aan verenigingen.

Het Sportplan bleek twee weken voor de gemeenteraadsvergadering al voor genoeg stof voor discussie te zorgen. In de opinieraadsvergadering Samenleving spraken de zes fracties ruim een uur over het nieuwe beleidsdocument, dat ervoor moet zorgen dat de inwoners van de gemeente (blijven) bewegen.

VVD-raadslid Roger Boussen besloot daarom het initiatief te nemen om het Sportplan op punten te herschrijven. "Ik heb alle opmerkingen die tijdens de opinieraad zijn uitgesproken samengevat. Er werd onder meer gezegd dat het Sportplan niet ambitieus genoeg was, dat het te veel over wielersport leek te gaan, dat er niets in stond over individuele sporters en dat er bij de kopjes ouderen en onderwijs teveel gefocust werd op fietsen en wielrennen", somde hij op.

Ambitie

Boussen ging er daarom op een zaterdagmiddag voorzitten en herschreef in totaal 21 zinnen en alinea's. In de gewijzigde versie spreekt volgens Boussen meer ambitie uit op het gebied van meer bewegen voor ouderen, mensen met een beperking, sportdeelname van jongeren, (breedte-)sport en de talentontwikkeling van potentiële topsporters in Woensdrecht.

Daarnaast stelde het raadslid voor om de ambities op het gebied van fietsen en wielrennen uit het Sportplan te halen, omdat deze al verwoord zijn in het Fiets- en Wielerplan.

Kritiek

Het amendement werd door de fracties van ABZ, VVD en CDA omarmd, maar zorgde wel voor gefronste wenkbrauwen bij de oppositiepartijen. "Het is is onze ogen niet de bedoeling dat wij hier hele beleidsstukken gaan herschrijven", reageerde Richard Musters (D66).

Ludo Bolders (AKT) vroeg zich af of de raad nu sprak over het Sportplan van wethouder Hans de Waal of dat van 'de nieuwe beleidsambtenaar Boussen'.

Uiteindelijk stemden ook D66 en AKT in met het amendement en was alleen de PvdA tegen het voorstel. Wethouder De Waal zei te kunnen leven met alle aanpassingen. "90 procent van het Sportplan blijft gewoon staan."