Loopbrug over keermiddel haven Tholen nog voor opening al buiten gebruik

Voor de opening van het keermiddel bij de haven van Tholen op 9 juni, wordt de loopbrug al buiten gebruik gesteld.

In eerste instantie werkte de brug mechanisch gezien goed, maar toch was er dagelijks sprake van storingen.

"Dit was te wijten aan onjuist gebruik van de brug, of zelfs door misbruik", aldus de gemeente Tholen. "Momenteel worden een aantal aanpassingen aan de bediening van de brug uitgewerkt, waardoor onjuist gebruik in de toekomst kan worden voorkomen." 

Hoe lang de werkzaamheden gaan duren is nog niet bekend. "Zodra de brug weer in werking wordt gesteld, maken wij dit bekend."

Keermiddel

Het Volkerak-Zoommeer is ingericht als waterberging om te voorkomen dat bepaalde gebieden bij zware storm overstromen. Wordt de waterberging ingezet, dan zouden de Thoolse haven en het omringende woongebied (deels) kunnen overstromen.

Aanleg van een keermiddel, waarmee ook de doortocht voor vaartuigen mogelijk blijft, was daarom noodzakelijk. Het keermiddel is dit voorjaar in gebruik genomen.

Lees meer over:
Tip de redactie