Het college van burgemeester en wethouders wil op 8 juni samen met de lokale bevolking en belangstellenden werken aan ideeën voor CentrumHaven Dinteloord.

De gemeente had in eerste instantie een klein groep mensen aangewezen om een visie op te stellen.

"Deze rolwijziging komt door de voorgestelde werkwijze om van begin af aan ideeën bij belangstellenden op te halen, af te wegen en mee te nemen in het ontwerpproces. Met de regiegroep is ingegaan op de te bevragen items en zaken die spelen in en rond het plangebied."

Zowel leden van de gemeenteraad als burgers kunnen op 8 juni aanschuiven bij een groots opgezet ontwerpatelier in het dorpshuis van Dinteloord. "ledereen kan daar op maptafels wensen en ideeën aanleveren."

Tijdens de oordeelsvormende raad van 28 juni worden de eerste conclusies, signalen en mogelijkheden met de gemeenteraad gedeeld. In de daaropvolgende periode wordt de visie uitgewerkt. Uiteindelijk streeft de gemeente ernaar om de visie in het najaar van 2017 vast te stellen in de gemeenteraad.