Gemeente Bergen op Zoom ruimt hondenpoep niet meer op

Geen hondenpoepscooter meer door de straten, geen handhaving op loslopende honden of 'verontreiniging door honden’'en geen onderhoud meer aan hondenlosloopterreinen. 

Dat is wat de lagere opbrengsten aan hondenbelasting de gemeente Bergen op Zoom vanaf dit jaar kost.

Vanaf volgend jaar zal de pijn echter ook op andere terreinen voelbaar worden, want het college is nog op zoek naar 80.000 euro om de bezuiniging op hondenbelasting op te vangen.

Motie

Waar de hondenbelasting in 2016 nog 475.000 euro in het laatje bracht, besloot de gemeenteraad via een motie om de belasting in vijf jaar tijd volledig af te bouwen. Dat betekent dat er voor de jaren 2017 en 2018 een bezuiniging van 190.000 euro moet worden doorgevoerd.

"We hebben gekeken naar de kosten die wij nu kwijt zijn om de overlast tegen hondenpoep aan te pakken. Als we de hondenpoepscooter niet meer inzetten, stoppen met de handhaving en geen onderhoud meer doen aan voorzieningen als hondenuitlaatplaatsen en de speciale afvalbakken, kunnen we 110.000 euro besparen. Maar dan nog moeten we op zoek naar een bedrag van 80.000 euro om aan de bezuiniging te voldoen", rekent wethouder Arjan van der Weegen voor.

Gedragsverandering

Het schrappen van alle activiteiten die nu ingezet worden om hondenpoepoverlast tegen te gaan, zullen ontegenzeggelijk hun uitwerking hebben op het straatbeeld. De gemeente besloot dit jaar al om de hondenpoepscooter niet meer in te zetten, wat geleid heeft tot een flinke toename van het aantal klachten.

Wethouder Ad Coppens geeft aan dat het college behoorlijk heeft geworsteld met de motie. "Als iedereen zich netjes aan de regels houdt, zijn er geen scooter of handhaving nodig. We zullen dus moeten inzetten op een gedragsverandering bij de hondeneigenaren om hondenoverlast tegen te gaan", beseft hij.

Die mentaliteitsverandering heeft niet alleen betrekking op het opruimen van hondenpoep. Het college wil namelijk ook bepalingen over het aanlijnen van honden en regels over gevaarlijke honden schrappen uit de algemeen plaatselijke verordening om zo geen kosten meer aan de handhaving kwijt te zijn.

Dekking

Het doorvoeren van al die maatregelen zal echter nog niet voldoende zijn om de lagere opbrengsten in de eerste twee jaar op te vangen. Er staat nog een bedrag van 80.000 euro aan bezuiniging open.

"Die kunnen we niet meer halen uit de kosten die we kwijt zijn aan de hondenoverlast, dus moet er ergens anders bezuinigd worden. Voor 2018 gaan we nog op zoek naar die dekking, maar voor de jaren erna zal het nieuwe college met deze opdracht aan de slag moeten", aldus Van der Weegen.

Lees meer over:
Tip de redactie