Meer dan 16 procent van de beroepsbevolking van de gemeente Woensdrecht heeft moeite met lezen en schrijven.

Dat blijkt uit een onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Cubiss, een organisatie die zich inzet tegen laaggeletterdheid, roept de gemeente op om alle zeilen bij te zetten.

"De overheid digitaliseert in rap tempo en ook bijscholing bij bedrijven gebeurt vaak via schriftelijke cursussen. Dat maakt het voor laaggeletterden extra moeilijk om mee te blijven doen", stelt Ilse Lodewijks, projectleider bij Cubiss.

Aanpak

De gemeente Woensdrecht laat in een reactie weten al volop in te zetten op de strijd tegen laaggeletterdheid. "Als onderdeel van de volwasseneneducatie hebben achttien gemeenten een regionaal plan opgesteld om laaggeletterdheid aan te pakken", aldus een woordvoerder van de gemeente. 

"Daarnaast hebben we in de gemeente afspraken gemaakt met de peuterspeelzalen, om ouders van kinderen die aan de voor- en vroegschoolse educatie deelnemen te betrekken."

Bieb op School

Mogelijk wordt de strijd tegen laaggeletterdheid de komende periode nog verder opgevoerd met twee nieuwe initiatieven. "In 2018 starten we mogelijk ook met een pilot van het project Bieb op School in Ossendrecht, waarbij een programma is opgezet om kinderen en hun ouders meer te laten lezen", aldus de woordvoerder. 

Daarnaast voert de gemeente volgende maand gesprekken met Bibliotheek Het Markiezaat en de Stichting Lezen en Schrijven om eventueel te komen tot een Taalhuis. Daar kunnen mensen met laaggeletterdheid binnenlopen en hulp krijgen bij het leren lezen en schrijven.

Armoede

De gemeente kwam eerder al met een pact om armoede onder haar inwoners tegen te gaan. Volgens de woordvoerder kan er een link gelegd worden tussen armoede en laaggeletterdheid.

"Uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven en Expertise Beroepsonderwijs blijkt dat laaggeletterden over een substantieel lager inkomen beschikken. 6 procent leeft in langdurige armoede, tegenover 2,5 procent van de niet-laaggeletterden. Laaggeletterden zijn weliswaar niet vaker werkloos, maar werken wel in beroepen met een lagere status. Zij kunnen in de toekomst dus verder achterop raken."