Provincie stelt opruimvergoeding voor drugsafval beschikbaar

De provincie heeft een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld voor gemeenten en grondeigenaren in Noord-Brabant die het afgelopen jaar kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval.

Tot en met 15 augustus kunnen zij een tegemoetkoming aanvragen voor maximaal 50 procent van de kosten. Noord-Brabant lijdt nog steeds het meest onder de dumpingen van afval van de productie van synthetische drugs.

"Vorig jaar werd minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling dan werd verwacht. Mede om deze reden is de periode voor het indienen van aanvragen nu verlengd tot drie maanden."

Lees meer over:
Tip de redactie