Meer agrariërs kunnen aan de slag met akkerranden

Waterschap Scheldestromen gaat de pilot waarbij agrariërs zogenaamde akkerranden aanleggen uitbreiden.

In 2016 startte de proef waarbij zo’n twintig agrariërs over een lengte van vijftien kilometer akkerranden hebben aangelegd in Sint-Philipsland en Sint-Annaland. Uit de evaluatie blijkt dat de proef geslaagd is en dus is het tijd voor uitbreiding. 

Het proefjaar 2016 was voor zowel het Waterschap als de agrariërs en de ZLTO bedoeld om ervaring op te doen met akkerranden. Dit zijn aaneengesloten stroken van vier meter breed die vanaf de sloot door de agrariërs worden vrijgehouden van gewassen.

Akkerranden

Deze randen worden vervolgens ingezaaid met graskruiden en bloemenmengsels, waardoor het waterschap de sloten makkelijker kan onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan het maaien van slootkanten.

"De grote machines hebben de ruimte en zijn niet meer afhankelijk van het gewas dat op het land staat. Daarnaast is de kans van het inwaaien van gewasbeschermingsmiddelen en het afspoelen van meststoffen kleiner. De agrariër ontvangt een vergoeding voor de gemiste gewasopbrengst en voor de beheerkosten."

Uitbreiding

Nu blijkt dat de proef met de akkerranden een succes is, wil het Waterschap de proef uitbreiden op Tholen, Sint-Philipsland en Sint-Annaland voor de periode 2018-2021. "De komende vier jaar kunnen agrariërs bij 55 kilometer aan geselecteerde sloten deze zogenoemde akkerranden aanleggen waardoor onderhoud efficiënter kan worden uitgevoerd. De afvoer van overtollig water en de aanvoer van zoet water wordt op die manier verbeterd." 

Het waterschap financiert jaarlijks 20.000 euro aan deze proef die door subsidies vanuit het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma wordt verdubbeld. Poldernatuur Zeeland voert de regeling uit en organiseert op donderdag 18 mei een informatiebijeenkomst voor agrariërs die willen deelnemen.

Tip de redactie