De onafhankelijke klachtencoördinator bij de gemeente Tholen heeft zes klachten ontvangen die niet of niet naar tevredenheid in een vroeg stadium konden worden opgelost.

De klachtencoördinator is aangesteld voor één jaar om klachten binnen het sociaal domein te beoordelen. In twee gevallen was de zaak al onder de rechter, maar volgens de klachtencoördinator hadden de klachten eerder opgelost kunnen worden.

Hierop zijn aanbevelingen ter verbetering van het proces gedaan. In één geval is de zaak door bemiddeling van de coördinator vlotgetrokken die intern nog niet was opgepakt.

In één geval is een klacht ingetrokken na het nogmaals toelichten van de procedure door de klachtencoördinator. Bij één klacht is er bemiddeld met de zorgleverancier waardoor de terechte klacht van de cliënt alsnog werd opgelost en in het laatste geval is door de klachtencoördinator geoordeeld dat de gemeente juist had gehandeld en daarmee is deze klacht ongegrond verklaard.