'Blauwe zones en transferia tegen parkeerdruk Bergen op Zoom'

Het is hoog tijd dat er maatregelen worden genomen om de parkeeroverlast in de binnenstad tegen te gaan, vinden zowel GroenLinks als het CDA.

Beide partijen presenteerden afgelopen dagen voorstellen om de parkeerdruk te verlichten. Waar GroenLinks kansen ziet voor transferia aan de rand van de stad, pleit het CDA voor de invoering van een blauwe zone in het Bolwerk.

Klachten over parkeren zijn niet nieuw, maar volgens zowel Peter van den Ouden (GroenLinks) als Erik Verbogt (CDA) blijven oplossingen te lang uit. Van den Ouden denkt ook niet dat de gemeente die in het centrum zelf moet zoeken.

"Er is gewoon te weinig ruimte in en rond het centrum om aan de parkeervraag te voldoen. Ons middeleeuwse centrum is te klein en er zijn te veel auto’s. Daardoor ontstaat er overloop in nabijgelegen wijken, zoals in de omgeving van de Noordzijde Zoom en de Halsterseweg", constateert hij.

Verbogt noemt als voorbeeld de Celebesstraat, waar slechts vier gezinnen wonen. In de straat zijn tien parkeerplaatsen aanwezig, maar de bewoners kunnen er bijna nooit voor de deur staan.

Transferia

Beide partijen pleiten daarom voor de inzet van grote parkeerplaatsen. Verbogt denkt zo aan de parkeervraag van personeel van de binnenstad, de scholen en forenzen te kunnen voldoen. Van den Ouden gaat nog een stap verder en stelt voor om aan de rand van de stad enkele transferia te realiseren.

"Bezoekers kunnen daar dan hun auto zetten en met een vorm van vervoer, bijvoorbeeld elektrische busjes of fietsen, naar het centrum gaan", stelt hij voor. Hij denkt daarbij aan locaties als De Zeeland, Woonboulevard, de Bergse Dumphal, Het Arsenaal, de Rabobank, het oude GGD-gebouw, Plein 13 en De Kaai.

Blauwe zone

De GroenLinks-voorman pleit daarnaast voor transferia ten behoeve van de bevoorrading van de winkels, waardoor vrachtverkeer uit het centrum geweerd kan worden. Daarnaast denkt hij aan een verbod op lang parkeren in de wijken. Ook Verbogt wil het lange parkeren in sommige straten aan banden leggen.

Hij denkt aan de invoering van een blauwe zone met een maximale parkeerduur voor de parkzijde aan het Bolwerk. Beide politici roepen het college op om snel met een plan van aanpak te komen. "Parkeren is zo ontzettend belangrijk voor onze burgers, maar ook voor de bezoekers aan onze binnenstad", benadrukt Verbogt

Tip de redactie