Er komen vooralsnog geen dorpswindmolens in de gemeente Steenbergen. Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad nam begin 2016 een motie aan om te onderzoeken of er een mogelijkheid was waarbij de gehele Steenbergse bevolking kon profiteren van de exploitatie van één of enkele eigen windturbines.

Het college laat nu echter weten dat er binnenkort een visie Energie en ruimte wordt opgesteld die de motie in principe teniet doet. In de visie wordt bekeken welke vormen van duurzame energie ingezet kunnen worden om Steenbergen in 2040 energieneutraal te krijgen.