Gemeente wil toekomstvisie opstellen voor Steenbergen

Wat willen we in 2030 bereikt hebben? Dat is de hoofdvraag waar de gemeente Steenbergen antwoord op gaat zoeken, samen met verschillende instanties en burgers.

De afgelopen jaren zijn al verschillende visies opgesteld, zoals een Woonvisie, de Recreatieve Kansenkaart en een Natuurbeleidsplan, maar de gemeente wil nu een alles overkoepelende visie opstellen. "Het is goed wanneer er van te voren piketpaaltjes zijn geslagen."

De gemeenteraad van Steenbergen wordt tijdens de raadsvergadering van 10 mei gevraagd in te stemmen met het opstarten van een traject voor een toekomstvisie waarbij nadrukkelijk de inwoners en belangrijke partners betrokken worden.

Het college van burgemeester en wethouders wil daarvoor een bedrag van 95.000 euro uittrekken om de kosten voor het traject te dekken.

Richting

"Met de verkiezing van volgend jaar in het vooruitzicht is het hebben van een toekomstvisie ook voor de gemeenteraad een meer dan handig instrument. Het biedt partijen een richting waarbij ze zelf kunnen nadenken op welke wijze ze invulling willen geven aan de visie." 

De kosten zijn voornamelijk voor de inhuur van een extern bureau, omdat het opstellen van een overkoepelende visie meer expertise en capaciteit vraagt dan de gemeente zelf kan leveren.

Samenleving

De toekomstvisie moet dus geen stuk worden van de gemeenteraad of het college, maar echt van de inwoners. Door het gesprek aan te gaan met belangrijke partners en inwoners wil de gemeente te weten komen wat de samenleving van de gemeente mag verwachten, maar ook wat de gemeente van de samenleving mag verwachten.

Het college wil dan ook aansluiten bij bestaande evenementen zoals bijvoorbeeld jaarmarkten en sportevenementen om inwoners te peilen. "Deze werkwijze zorgt er voor dat niet alleen een gedragen toekomstvisie wordt ontwikkeld, maar ook dat de weg er naar toe een mogelijkheid biedt om de verbinding met de samenleving te versterken."

Plan van aanpak

Mocht de gemeenteraad akkoord gaan met het idee, dan wordt eerst een plan van aanpak opgesteld waarbij op gedetailleerde wijze inzicht wordt gegeven hoe het traject ingericht wordt.

Doelstelling is om uiterlijk in januari 2018 de toekomstvisie vast te stellen.

Tip de redactie