Reddingsbrigade Bergen op Zoom blijft gewoon bestaan. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk. 

Tijdens de Algemene Bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is besloten om de uitvoering van de reddingstaken bij de reddingsbrigades te laten en de huidige situatie dus voort te zetten.

"Dit betekent dat we in tijden van overstromingen en dergelijke een beroep blijven doen op de reddingsbrigades, met boten in Breda, Oosterhout, Bergen op Zoom en Moerdijk", aldus de burgemeester.

De toekomst van de Nationale Reddings Vloot stond ter discussie, omdat de financiering van het ministerie van Veiligheid en Justitie werd overgedragen aan de veiligheidsregio’s. Die zijn verplicht om een reddingsgroep van minimaal vier eenheden te leveren met de keuze voor de reddingsbrigade, brandweer of een mix van beide.

Motie

De gemeenteraad van Bergen op Zoom nam daarom een motie aan waarin burgemeester Frank Petter werd opgedragen zich hard te maken voor het voortbestaan van de Bergse reddingsbrigade.